Making Tracks

32 counts – beginner – 2 wall
Choreographie: ?

Musik : Baby please come home                                     von Scooter Lee

 

step, kick across, step, kick across
1          re seit
2          li kick
3          li Platz
4          re kick
5          re Platz
6          li kick
7          li Platz
8          re kick

vine R, kick across, vine L, kick across
1          re seit
2          li cross
3          re seit
4          li kick
5          li seit
6          re cross
7          li seit
8          re kick

vine R, 2 triples turning, rock back
1          re seit
2          li cross
3-4      ¼ Drehung mit Wechselschritt nach re
5-6      ¼ Drehung mit Wechselschritt nach re
7          re rück li leicht anheben
8          li Platz

step touches forward, step touches back
1          re vor
2          li ran
3          li vor
4          re ran
5          re rück
6          li ran
7          li rück
8          re ran

Begin Dance Again

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook

 

DSC_7194_gross DSC_3703 DSC_0452

Back to Top