Tumbleweed

24 counts- beginner – 2 wall
Choreographie: ?

Musik: I feeel lucky                                                von: Mary Chapin Carpenter

 

kick-ball-change, back, back, shuffle l + r
1+2     kick ball change
3          re rück
4          li rück tip
5+6     Wechselschritt vorw. mit li
7+8     Wechselschritt vorw. mit re

½ turn r, shuffle, step, ¼ turn l 2x
1           li vor
2           ½ Drehung nach re
3+4      Wechselschritt vorw. mit li
5           re vor
6           ¼ Drehung nach li
7           re vor
8           ¼ Drehung nach li

vine, ½ turn r, cross, swivel
1         re cross vor li
2         li seit
3         re cross hinter li
4         ½ Drehung nach re
5         li cross vor re
6         re ran
7         beide Hacken nach li drehen
8         beide Hacken zurück drehen

Begin Dance Again

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook

 

DSC_9626_gross AZ DSC_3577

Back to Top